An Cailín Álainn
the lovely girl


home | gigs | people | the music | guestbook |
about navan | tradition | links | contact

 

An Chailín Álainn

Tá cailín álainn, a dtug mé grá dhi
Sí ‘s deis’ is áille, ná bláth ‘s ná rós
Gan í ar láimh liom, is cloíte atá mé
Ó a chailín álainn, ‘s tú fáth mo bhróin

Curfá:
A chailín álainn, a dtug mé grá duit
Ó bí ar láimh liom, mo mhíle stór
Ó abair liomsa, gur tú mo ghrá gheal
Beidh orm áthas, in áit an bhróin

Nuair a éirím, amach go huaigneach
Siúd é an uair, is mó mo bhrón
O bím ag smaointeamh, ar an chailín uasal
Atá i bhfad uaimse, mo chreach ‘s mo bhrón

Dá dtiocfá liomsa, a chailín álainn
Aríst go brách ní, bheadh orm brón
Sheinnfinn ceol duit, mar cheol na cláirsí
Nó ceol binn smóilín, ‘s an drúcht gheal cheo

The Lovely Girl

There’s a beautiful girl whom I gave my love
She is kinder and lovelier than a flower or rose
Without her hand in mine, I’m weak
O beautiful girl, you’re the cause of my grief

Chorus:
O beautiful girl whom I gave my love
Give me your hand, my dearest one
Tell me that you’re my bright love
And there will be happiness upon me instead of sorrow

When I rise, lonely
That is the time my sorrow is greatest
I think of the precious girl
Who is far from me, my ruin and my grief

If you came to me, beautiful girl
Ever again, I wouldn’t be sad
I would play music for you like music of the harp
Or the sweet song of the thrush in the fog’s bright dewNAVAN ::: Mairneas
NAVAN: An Cuimhin Leat
 
 home | about navan | gigs | people | the music | tradition | links | contact

navan@navan.org
Last Updated 12 June 2005