An Cuimhin Leat An Oíche Ud?
Do You Remember That Night?


home | gigs | people | the music | guestbook |
about navan | tradition | links | contact

 

An Cuimhin Leat An Oíche Ud?

An cuimhin leat an oíche ud do bhí tú ag an fhuinneóg
Gan hata, gan laimhne dhod dhíon, gan chasóg?
Do shín mé mo lámh chut ‘s do rug tú uirthi barróg
Is d’fhan mé id chomhluadar nó gur labhair an fhuiseóg!

An cuimhin leat an oíche ud do bhí tú agus mise
Ag bun an chrainn chaorthainn ‘s an oíche ag cur chuisne?
Do cheann ar mo chíochaibh is do phíob gheal dhá seinm
‘S beag do shaoileas an oíche ud go scaoilfeadh ár gcumann!

A chumainn mo chroí istigh tar oíche ghar éigin
Nuair luífid mo mhuintir chun cainte le chéile
Beidh mo dhá láimh ad thímcheall is mé ag insint mo scéil dhuit
‘S gurb é do chómhrá suairc mín tais do bhain radharc Fhlaithis Dé dhíom!

Tá an teine gan choigilt is an solas gan mhúcha
Tá an eochair faoi ‘n dhoras is tarraing go ciúin í
Tá mo mháthair in a codladh agus mise i mo dhúiseacht
Tá m’fhoirtiún i mo dhorn is mé ullamh chun siúil leat!


Do You Remember That Night?

Do you remember that night when you were at the window
With neither hat nor gloves nor coat to shelter you?
I reached out my hand to you and you ardently grasped it
And I remained in your company until the lark began to sing!

Do you remember that night when you and I were
At the foot of the Rowan tree in the freezing night?
Your head on my breasts and your pipe sweetly playing
I little thought that night that our bonds of love would loosen!

O beloved of my inmost heart come some night, and soon
When my people are asleep that we may talk together
My two arms shall be round you while I tell you my story
For your pleasant, gentle, soft converse has taken from me the sight of God’s Heaven!

The fire is unraked and the light is unextinguished
The key is under the door and pull it out gently
My mother is asleep and I am fully awake
My fortune is in my hand and I am ready to go with you!NAVAN ::: Mairneas
NAVAN: An Cuimhin Leat
 
 home | about navan | gigs | people | the music | tradition | links | contact

navan@navan.org
Last Updated 12 June 2005