"Cearc" agus "Coileach"
A Hen and a Rooster


home | gigs | people | the music | guestbook |
about navan | tradition | links | contact

 

“Cearc” agus “Coileach”

Cearc agus coileach
a d’imigh le chéile,
‘mach fríd na sléibhte
gur bhris siad a gcroí;
chuaigh siad go Sligeach
‘s go Corcaigh ‘na dhiaidh sin,
nó go dteachaigh a’ scéala
‘mach fríd a’ tír.

Cúrfa:
Mo choileach breá ramhar
a rugadh sa Mhárta,
nó go dtáinig na mná
a chuir dúil insan fheoil;
phioc siad a chrúba ‘gus
scil siad a chnámha ‘gus
chaith siad a’ lá sin
súgach go leor.

Dá bhfeicfeá mo choileach
lá aonaigh na sráide,
‘fhuip ina dhorn
‘s é comh bródúil le rí;
bhí péire spor geal air
den airgead dheánta,
hata fá lasaí ‘gus
láimhní buí.

Chuir mé mo choileach
go paróiste Bhaollach,
San áit a mbeadh dídean
aige le fáil;
‘n áit a bhfuil na fir fhearúl’
a chroithfeadh a’ síol,
‘s nach maífeadh a choích’ ar mo
choileach a sháith.

“Och och,” arsa an chearc
‘s í ag goil ar an aradh,
“Nach buartha bocht imníoch
deireadh mo scéil;
athair mo chlainne ‘gus
céile mo leapa
bheith sínte sa phota ‘gus
leac ar a bhéal.”


A “Hen” and a “Rooster”

A hen and a rooster
went away together,
out to the hills
until they broke their hearts;
they went to Sligo
and to Cork after that
until the story went out
through the country.

Chorus:
My fine fat rooster
who was born in March,
until the women came
who craved meat;
they picked his claws and
stripped his bones and
spent that day
merrily enough.

If you had seen my rooster
in the street on fair day,
his whip in his hand
and he as proud as a king;
a pair of bright spurs on him
made of silver,
a hat trimmed with lace and
yellow gloves.

I sent my rooster
to the Ó Baoils’ parish,
where there might be shelter
found for him;
where the generous men are
who’d scatter the seed,
and would never begrudge my
rooster his fill.

“Och och,” said the hen,
and she climbing the roost,
“How pitiful, anxious and sad
the end of my story;
the father of my children and
partner of my bed
to be stretched in the pot and
a stone on his mouth.”


NAVAN ::: Mairneas
NAVAN: An Cuimhin Leat
 
 home | about navan | gigs | people | the music | tradition | links | contact

navan@navan.org
Last Updated 12 June 2005