Éamonn an Chnoic
Éamonn of the Hill


home | gigs | people | the music | guestbook |
about navan | tradition | links | contact

 

Éamonn an Chnoic

"Cé hé sin amu
a bhfuil faobhar a ghuth,
a’ réabadh mo dhorais dhúnta?"

"Mise Éamonn a' Chnoic,
atá báite fuar fliuch,
ó shíor-shiúl sléibhte is gleannta."

"A lao ghil 's a chuid,
cad a dheánfainn-se dhuit
mura gcuirfinn ort binn de mo ghúna?

'S go mbeidh púdar dubh
'á lámhach linn go tiubh,
‘s go mbeidh muid araon múchta!"

"Is fada mise amu
faoi shneachta is faoi shioc,
‘s gan dánacht agam ar éinne.

Mo bhranar gan cur,
mo sheisreach gan scor,
is gan iad agam ar aon chor!

Níl cara agam—
is danaid liom sin—
a ghlacfadh mé moch ná déanach.

‘S go gcaithfe mé ghoil
thar fairraige soir,
ó's ann nach bhfuil mo ghaolta."


Éamonn of the Hill

"Who's that outside
whose voice is urgent,
pounding on my closed door?"

"I'm Éamonn of the hill,
drowned, cold and wet,
from endlessly traveling mountains and glens."

"Dearest love and treasure,
what can I do for you
but cover you with the lap of my dress?"

And black gunpowder will be
fired endlessly at us,
and we will both perish!"

"I've long been outside
in snow and in frost,
not daring to approach anyone.

My fallow unplanted,
my team in need of unyoking,
and I no longer have them at all!

I have no friend—
how that grieves me—
who’d take me in, early or late.

And so I must go
eastward across the sea,
for it’s there I have no kindred."


NAVAN ::: Mairneas
NAVAN: An Cuimhin Leat
 
 home | about navan | gigs | people | the music | tradition | links | contact

navan@navan.org
Last Updated 12 June 2005