Mairneas an Tiger
Voyage of the Tiger


home | gigs | people | the music | guestbook |
about navan | tradition | links | contact

 

Mairneas An Tiger

Rinn daoine saora Mhanainn,
Anns airgead staid as muirn,
Nan bpingin chaitheamh do chéile
As cheannaigh ad sean long.

Chaigh éam ‘mach trúid an Oileán
Son gillean d’ionnsach-chuain;
Na gillean rith do Dhualais
Tráth chuala ‘d leid a’ siain.

"Cogfaidh muid ‘n aghaidh na Frangaigh
As ‘n aghaidh Ameiriceá;
Tá gillean mhaith’ anns Manainn
Nach dean uaidh’s namhaid tiondadh."

An cuan bha ‘g at as ‘fraonadh;
Bhí rastach os cionn tomhas.
An chronnag aghainn bha caillit...
Cha d’fhaod sinn friotháil nan gcúrs.

I gceann trí lá ríst ar lúth,
Éist chaigh sinn son a’ chuan,
As mhíot sinn long uaidh’s Holland
As ghabh sinn í dúinn fhín.

Luath thóig sinn dos nan dtroimse,
‘Lorg dúinn bheith ‘r rochtain taigh—
An long ‘bha sinn ar thárrachtain,
Do raibh í gaibht’ ‘n aghaidh ‘n lagh.

Tá‘n fáill ‘tá ‘g adhairt da’n Mhanannach,
Ábhair truaghas fear ná a dhath:
‘Tá críonna ‘lorg lá’n mharagaidh,
Ach ‘s beag bhondeis ‘tá da!


Voyage of the Tiger

The noble men of Manann,
In grandeur, state and exhuberance,
Their pennies threw together
And they purchased an old ship.

A call went out through the Island
For lads with knowledge of the sea;
The lads ran to Douglas
When they heard the news.

"We’ll fight against the French
And against America;
The good lads in Manann
Won’t turn from the enemy."

The sea was heaving and overflowing;
Stormy beyond measure.
Our masthead was lost...
We could not keep our course.

At three days’ end, at speed again,
Then we went to sea,
And we met a ship from Holland
And took her for ourselves.

We soon learned to our sorrow,
After we’d arrived home—
The ship that we had captured,
She was taken against the law.

The fault plaguing the Manxman,
A cause of grief more than any other:
To be wise one day after the fair,
When ‘tis of little use to him!


NAVAN ::: Mairneas
NAVAN: An Cuimhin Leat
 
 home | about navan | gigs | people | the music | tradition | links | contact

navan@navan.org
Last Updated 12 June 2005