Tuar Guil, A Cholaim, Do Cheol
o dove, your song is an omen of tears


home | gigs | people | the music | guestbook |
about navan | tradition | links | contact

 

Tuar Guil, A Cholaim, Do Cheol!

Tuar guil, a Cholaim, do cheol!
Mo chroí ní beo dá bhíth
Do bhréagais mo dheor óm rosc
is truagh nach id thost do bhís

A fhágbháil ina aonar fúibh
iostadh fairsing múir uí Róigh
An é do-bheir meanma ort
ag nach éidir cosc do ghlóir?

Nó an í an chumha dod chrádh
‘Cholaim cheannsa, is fáth dhaoibh
Ó nach faice an úrbhas fhial
do chleachtais dod riar gach laoi?

Cosmhail nach den tírse thú
a Cholaim bhúidh thig ón Spáinn
In ionad ar thárbhaidh dhúin
nach faiceam acht tú amháin

An múr ina aonar anocht
ina gcluininn gáir chrot is chliar
Gáir na bhfleadh bhfairsing fó fhíon
gáir bhrughadh ag díol a bhfiach

Gáir laoch ag líomhadh a n-arm
gáir na stoc in am na gcean
Gáir rámhadh isteach san gcuan
gáir fhaoileann in uaimh na sreabh

Gáir fhithcheall dá gcur i luas
gáir na suadh as leabhraibh sean
Gáir bhionnfhoclach na mban séimh
dream do thuigeadh céill ar gceast


O Dove, Your Song Is An Omen Of Tears!

O Dove, your song is an omen of tears
my heart is lifeless after it
You have drawn tears from my eye
Pity you were not silent

The great rooms of Ó Róigh’s house
abandoned to you alone
Is it this that fired your soul
so your voice will not be checked?

Or the pain that troubles you
beloved Dove, is this the cause
You see no more the noble lady
who nurtured you each day?

It is clear you are not from here
gentle Dove that came from Spain
Here where we beheld you
and see but you alone

Tonight the walls are lonely
where we once heard harps and poets
Ample feasting round the wine
guestmasters about their duties

Sounds of soldiers sharpening weapons
sounds of cattle in times of plunder
The sound of oars entering harbour
the sound of gulls in the sea-cave

The sounds of ficheall fought hard
wise mens’ voices over old books
Sweet word-murmur of gentle women
they would understand our griefNAVAN ::: Mairneas
NAVAN: An Cuimhin Leat
 
 home | about navan | gigs | people | the music | tradition | links | contact

navan@navan.org
Last Updated 12 June 2005